Usluge

Fizikalna medicina i rehabilitacija također poznata kao fizijatrija ili rehabilitacijska medicina, ima za cilj poboljšati i obnoviti funkcionalnu sposobnost i kvalitetu života onima s tjelesnim oštećenjem ili invaliditetom koji utječu na mozak, kičmenu moždinu, živce, kosti, zglobove, ligamente, mišiće i tetive. Za razliku od drugih medicinskih specijalnosti koji se usredotočuju na medicinsko "liječenje", ciljevi fizijatrije su da maksimiziraju neovisnost pacijenata u aktivnostima svakodnevnog života i poboljšavaju kvalitetu života.