OPŠTE PRIHVAĆENI TERMINI U DJEČIJOJ FIZIJATRIJI

Obstetričko oštećenje brahijalnog pleksusa – Paresis plexus brachilais obstetrica
January 20, 2018
Skolioza / Scoliosis
March 8, 2018

Faktori rizika su različita dešavanja koja često dovode do oštećenja centralnog nervnog sistema djeteta. Mogu biti prenatalni (prije rođenja), perinatalni (za vrijeme poroda) i postnatalni (neposredno nakon poroda). Njihovo prisustvo povećava mogućnost razvoja određenih bolesti.

Simptomi rizika (znaci upozorenja) ili predznaci poremećaja razvoja su znaci odstupanja od fiziološkog ( normalnog ) razvoja uslijed oštećenja centralnog nervnog sistema. Oni su znaci upozorenja na koje je nužno reagovati sa odgovarajućom terapijom.

Simptomatski rizično dijete je ono koje u svojoj anamnezi ima jedan ili više faktora rizika. Važno je znati da dijete koje u svojoj anamnezi ima jedan ili više faktora rizika ne mora imati oštećenje centralnog nervnog sistema, ali isto tako da do oštećenja centralnog nervnog sistema može doći u djece koja nemaju ni jedan faktor rizika.

Postura ili stav je sposobnost održavanja tijela iznad površine  a u cilju održavanja ravnoteže.

Posturalna kontrola je automatska radnja kao i reakcije uspravljanja. To je  kontrola položaja tijela u prostoru sa ciljem orijentacije i stabilnosti protiv sile zemljine teže. To je temelj za postizanje funkcionalnog pokreta u svim pozicijama: ležećoj, sjedećoj i stojećoj. Posturalna kontrola je automatska kod zdravog centralnog nervnog sistema, ona je urođena i vremenom se unaprijeđuje. Za pravilnu posturalnu kontrolu neophodna je interakcija između motorne i senzitivne zone velikog mozga, kičmene moždine i mišića. Determinirana je genotipom i fenotipom pa svako ima svoju individualnu “posturalnu biomapu”. Za posturalnu kontrolu veoma je važno kako nam stižu vestubularne informacije iz unutrašnjeg uha, kakvi su vizuelni podaci koje dobivamo preko oka, kao i kakav je kvalitet kinestetičkih informacija koje dobivamo preko receptora u zglobovima, tetivama i mišićima.

Posturalne reakcije (posturalni refleksi) predstavljaju automatsko upravljanje položajem tijela, odnosno reaktivne sposobnosti prilagođavanja trupa, glave i ekstremiteta na promjenu položaja tijela. Sve posturalne reakcije se mogu koristiti odmah poslije rađanja djeteta, sve pružaju uvid u razvojnu fazu djeteta, sve gube na značaju kada dijete uspostavi bipedalni hod, jer su reakcije samozaštite u to vrijeme postale svjesne i efikasne.

Usporen posturalni razvoj imaju djeca koja kasne za jedno tromjesečje u razvoju posturalnih refleksnih mehanizama, a bez neuroloskih simptoma.

Odstupanje u posturalnim reakcijama ili abnormalne posturalne reakcije  pokazuju poremećenu funkciju posturalne reaktibilnosti  zbog čega dolazi do manjeg ili  većeg gubitka sposobnosti prilagođavanja na promjenu položaja tijela. U abnormalnim posturalnim reakcijama razlikujemo disharmonične i patološke reakcije. Disharmonične reakcije odlikuju se pojavom raznovrsnih fizioloških razvojnih faza na promjene položaja tijela. To je „nemir odgovora” u vrijeme kada bi određena faza primjerena dobi trebala biti u potpunosti ispoljena. Patološke položajne reakcije imaju stereotipnu shemu odgovora i one su dio kliničke slike cerebralnih poremetnji kretanja.

Cerebralni poremećaji kretanja podrazumijevaju lakši ili teži poremećaj motornog razvoja djeteta najčešće nastao kao posljedica oštećenja nezrelog mozga.  Ova dijagnoza se koristi kada klinička slika poremećaja motornog razvoja još uvijek može da se  mijenja, nije konačna.

Habilitacija je proces osposobljavanja djece koja imaju odstupanja u posturalnim refleksima ili cerebralne poremećaje kretanja a  predstavlja proces buđenja i aktiviranja sposobnosti djeteta, odnosno funkcija koje nikada nisu bile razvijene, ili su postojale u rudimentarnom stepenu svog razvitka.

Habilitacijski tretman se izvodi po principu “trajnog” vježbanja i predstavlja proces maksimalnog mogućeg osposobljavanja, koji, ako je ispravno postavljen, omogućava postizanje maksimuma fizičkih, emocionalnih, edukativnih i socijalnih mogućnosti u granicama koje određuje osnovna bolest.

Rehabilitacija predstavlja jedinstven proces ponovnog osposobljavanja djece sve do pune fizičke, psihičke i društvene zrelosti koje,  zahvaljujući svojim objektivnim sposobnostima i mogućnostima, mogu da dostignu.